arrow_drop_up arrow_drop_down
Motivatie is de drijfveer die iemand heeft om te veranderen. Het is de bereidheid en mogelijkheid die je hebt om bepaalde dingen te doen en/of bepaald gedrag te uiten. Deze motivatie kan van binnenuit (intrinsiek) of van buitenaf (extrinsiek) komen. De zelfdeterminatietheorie is een van de belangrijkste theorieën over motivatie. De theorie stelt dat het veel uitmaakt of de motivatie om te veranderen intrinsiek of extrinsiek is. Bij intrinsieke motivatie komt de bekrachtiging uit het gedrag zelf en voelt de persoon zich autonoom door eigen regie en verantwoordelijkheid. Bij extrinsieke motivatie komt de bekrachtiging van het gedrag door beloning of straf vanuit de omgeving. Dit kan ook gaan om gevoelens, zoals schuld en schaamte, of juist erkenning. Gedrag dat intrinsiek gemotiveerd is geeft energie en werkt vitaliserend. Gedrag dat extrinsiek gemotiveerd is, kost energie. Extrinsiek belonen kan een manier zijn om ergens mee te beginnen. Daarna kan je meer de intrinsieke beloning van het gedrag gaan ervaren. Uit de zelfdeterminatietheorie volgt het ontwikkelen van intrinsieke, autonome motivatie een cruciale factor is op lange termijn, nodig om gedragsverandering vol te houden.

Motivatie bij afvallen

Uit de zelfdeterminatietheorie volgt dat je het meeste hebt aan het ontwikkelen van je intrinsieke, autonome motivatie. Wat is jouw drijfveer om te willen veranderen? Laten afvallen als voorbeeld nemen. Als je intrinsiek gemotiveerd bent om af te vallen, betekent het dat je het belangrijk vindt om goed voor jezelf te zorgen en regie te hebben op je eetgedrag. Er is geen beloning of straf. Je doet het omdat je het gedrag zelf waardevol vindt en het is hoe je als persoon wilt zijn. Als je extrinsiek gemotiveerd bent, haal je geen voldoening uit het gedrag zelf, maar word je gemotiveerd door het resultaat. Je eet gezonder omdat je weer in die mooie jurk of spijkerbroek wilt passen. Daarnaast werkt het extrinsiek motiverend als het andere mensen opvalt dat je bent afgevallen. Hoe gemotiveerd je bent kan sterk worden worden beïnvloed door je verwachtingen. Als je weinig vertrouwen hebt in je eigen kunnen, dan is de motivatie lager. Is het vertrouwen in de uitkomst hoog, dan is de kans op slagen groter.
  • Als je een goede uitkomst verwacht, heb je meer motivatie
  • Als je een makkelijke opdracht moet doen, heb je meer motivatie
  • Als je denk dat je het zelf kan zonder al teveel moeite, heb je meer motivatie
Ontdek hier hoe je jezelf nog beter kunt motiveren bij het afvallen: hoe motiveer je jezelf.

Artikelen in Motivatie